Activiteiten Edudelta contract overgenomen door Lentiz | cursus & consult

Per 1 september jongstleden heeft Lentiz | cursus & consult de activiteiten van Edudelta Contract overgenomen.


Wij verwelkomen de medewerkers en de klanten van Edudelta Contract en zullen er alles aan doen om het aanbod te continueren en verder uit te breiden.


Tot 1 januari aanstaande kunt u zich blijven inschrijven op het bekende trainingsaanbod van Edudelta Contract via de website www.edudeltacontract.nl