Boomteelt

De wijze van aanpak van ziekten en plagen is in de loop der jaren steeds veranderd en zal ook in de toekomst blijven veranderen. Bestreed men vroeger ziekten en plagen met alle mogelijke middelen, tegenwoordig vormt een goede bestrijding een samenspel van geïntegreerde gewasbescherming met chemische, biologische en andere middelen. Een vakman is dan ook nooit uitgeleerd. Ziekten en plagen veranderen immers steeds, de bescherming van de gewassen ook. Daarnaast bestaat er een wettelijke verplichting. De overheid stelt immers strikte regels aan de gewasbescherming.
 
Algemene informatie cursussen gewasbescherming
Naast allerlei algemene vakcursussen geven wij dan ook zeer regelmatig cursussen speciaal voor de gewasbescherming. De cursus heeft u nodig om de benodigde spuitlicentie te behalen. Of om deze op het juiste moment te laten verlengen.
Lentiz | cursus & consult geeft bij voldoende belangstelling gewasbeschermingcursussen (Uitvoeren gewasbescherming t.b.v. licentie 1 en/of voor licentieverlenging) voor de diverse sectoren.
 
Daarnaast kan ook de cursus ‘Bedrijfsvoeren gewasbescherming’ (licentie 2) gevolgd worden of de cursus om deze te verlengen. De cursussen kunnen op maat ook op locatie gegeven worden.
 
Als de cursus met een voldoende is afgesloten ontvangt u via Bureau Erkenningen (AOC Raad) een spuitpas licentie 1 (Uitvoeren Gewasbescherming). 

 
Cursus
Eerstvolgende datum
Cursusnummer
Prijs