Werkend Leren

Leren werken in de glastuinbouw
 
Lentiz participeert in het project “Duaal leren en werken in de glastuinbouw” samen met het Wellant College en AB Zuid Holland.
Dit project speelt in op een tekort aan deskundigheid van het middenkader in de glastuinbouw en is een afgeleide variant van BBL.
Het unieke van dit project is dat deelnemers niet meer geschoold worden in de schoolbanken maar op het bedrijf. Na een assessment waarin de ervaringen en competenties eerst worden geïnventariseerd wordt onderwijs op maat aangeboden
Het project biedt de mogelijkheid om medewerkers binnen uw bedrijf alsnog in staat te stellen een MBO diploma te halen. Niet door terug te gaan naar de schoolbanken maar door les op uw bedrijf!
De begeleiding wordt verzorgd door vakbekwame docenten van Lentiz MBO Greenpoort of Wellant College.
We kunnen daarbij starten op een moment dat het u uitkomt. Aan het programma gaat een assessment vooraf, zodat alleen die stof wordt aangeboden die de kandidaat nog niet beheerst. De praktijkervaring bij uw bedrijf opgedaan wordt dus meegenomen. Praktijkopdrachten kunnen bij u op het bedrijf worden uitgevoerd.
Het project is mogelijk door subsidie van LNV die hiermee wil bijdragen om het niveau van het middenkader in de tuinbouw te verhogen.
Voor de deelnemers zijn er geen leeftijdsgrenzen. Ook is er geen minimum aan het aantal deelnemers per bedrijf.
.
Kortom een unieke mogelijkheid om de deskundigheid van uw medewerker(s) te verhogen en ze extra te motiveren.
Inmiddels doen veel glastuinbouwers en kwekerijen om deze reden mee met een of meer kandidaten

 
Cursus
Eerstvolgende datum
Cursusnummer
Prijs