Subsidiemogelijkheden

ESF-subsidie (cursussen & BBL-trajecten)

Colland Arbeidsmarktbeleid is per 1 augustus jl. van start gegaan met een tweede ESF project via het  webportal van Colland (zie: www.colland-esf.nl). Werkgevers en zelfstandigen in de sectoren Hoveniers- en Groenvoorziening, Loonwerk, Open Teelten Tuinbouw, Open Teelten Landbouw, kunnen via het webportal gebruiken maken ESF subsidie voor cursussen en BBL-trajecten. Voor de sectoren Glastuinbouw en Open Teelten Boomkwekerij is er alleen subsidie voor BBL-trajecten.  
  
In de volgende link treft u een flyer met meer informatie aan: PDF-bestandflyer Colland 2011. In deze flyer staat de volledige regeling beschreven. 

  
BBL trajecten
Per 15 september 2011, kunnen werkgevers naast de subsidie op de cursussen, ook subsidie aanvragen voor BBL-leerlingen. Deze subsidie wordt verstrekt middels een vaste lumpsum vergoeding, waardoor het aantonen van werkelijke kosten middels een factuur en betaalbewijs niet van toepassing is. Colland heeft na afstemming met de diverse sectoren een vast aanbod van BBL opleidingen opgenomen op het webportal (zie: www.colland-esf.nl). Lentiz is voor diverse opleidingen als erkende opleider opgenomen in het aanbod.