Inloggen

Op deze pagina vind je verschillende hyperlinks die leiden naar programma's die door school worden ingezet voor leerlingen en/of hun ouders. Voor elk van deze programma's is een persoonlijke inlogcode vereist.
 

www.mijnlentiz.nl

Portaal waarop leerlingen inloggen. O.a. het Leerlingenplein is hier te vinden.

 

Webmail

Link naar de Outlook-mailaccount van leerlingen.

 

SOMtoday

Link naar registratiesysteem waarin o.a. resultaten en verzuiminformatie te vinden zijn.