Leerlingen

Rooster en lestijden

De lestijden zijn gelijk met de tijden van Dalton Het Groene Lyceum. Dit zorgt ervoor dat we gelijk beginnen en pauze hebben met de klassen van Dalton Het Groene Lyceum. Ook kun je afspraken maken om samen naar school te fietsen.

 

Als je het rooster bekijkt dan zie je dat je op sommige dagen later begint of dat je aan het einde van de dag eerder klaar bent. Het lesrooster wordt aan het begin van het schooljaar door de mentor uitgedeeld en besproken. Ook kun je de lestijden vinden op SOMtoday.


PDF-bestandHier vind je de lestijden met een 60-minutenrooster en een 40-minuten rooster.


De dagelijkse roosterwijzigingen kun je rechts bovenin vinden bij het tabblad 'Roosters'.


Plattegrond school


Vanaf schooljaar 2017-2018 hebben wij de hoofdingang aan de kant van de parkeerplaats. Dit betekent dat wij drie verdiepingen hebben aan de kant van de hoofdingang. Aan de andere kant behouden wij ook nog de 1e etage.


Hier is per etage een overzicht van alle lokalen te vinden.
Vakantieregeling

2018 - 2019

Vakantie

Begint

Eindigt

Herfstvakantie

Zaterdag 20 oktober 2018

Zondag 28 oktober 2018

Kerstvakantie

Zaterdag 22 december 2018

Zondag 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie

Zaterdag 23 februari 2019

Zondag 3 maart 2019

Paasweekeinde

Vrijdag 19 april 2019

Maandag 22 april 2019

Koningsdag

Zaterdag 27 april 2019

 

Meivakantie

Vrijdag 19 april 2019

Zondag 5 mei 2019

Hemelvaartvakantie

Donderdag 30 mei 2019

Zondag 2 juni 2019

Pinksteren

Zaterdag 8 juni 2019

Maandag 10 juni 2019

Zomervakantie

Zaterdag 20 juli 2019

Zondag 1 september 2019


2019 - 2020

Vakantie

Begint

Eindigt

Herfstvakantie

Zaterdag 19 oktober 2019

Zondag 27 oktober 2019

Kerstvakantie

Zaterdag 21 december 2019

Zondag 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie

Zaterdag 22 februari 2020

Zondag 1 maart 2020

Paasweekeinde

Vrijdag 10 april 2020

Maandag 13 april 2020

Koningsdag

Maandag 27 april 2020

 

Meivakantie

Zaterdag 18 april 2020

Zondag 3 mei 2020

Hemelvaartvakantie

Donderdag 21 mei 2020

Zondag 24 mei 2020

Pinksteren

Zaterdag 30 mei 2020

Maandag 1 juni 2020

Zomervakantie

Zaterdag 18 juli 2020

Zondag 30 augustus 2020Aanmelden sporttoernooien

Olympic Moves 2018 - 2019 - Handbal Meiden

Inschrijving voor Olympic Moves Handbal Meiden - leerjaar 1/2 & 3/4We beginnen met selectietrainingen, waarna we gaan trainen voor het toernooi. Dit toernooi wordt gespeeld tegen andere scholen uit de regio Zuid-Holland. Wanneer deze voorronde gewonnen wordt, dan spelen we de landelijke finale in het topsportcentrum Papendal. Dit zal eind juni 2019 plaatsvinden.


Deelname kan alleen met toestemming van de mentor en vakdocenten. Voorwaarde om mee te mogen doen: cijfers en gedrag op school positief!


Na je aanmelding krijg je meer informatie over de eerste selectietraining.


Ga hier door naar het aanmeldformulier voor Olympic Moves Handbal Meiden.Lentiz Voetbaltoernooi 11v11

Inschrijving voor Lentiz Voetbaltoernooi


In april 2019 is het Lentiz Voetbaltoernooi. Dit toernooi wordt gespeeld tegen andere scholen van Lentiz. Het toernooi zal plaatsvinden op de velden van het jeugdcomplex van Sparta: Nieuw Terbregge.


team 15- : Lentiz | Dalton MAVO & Het Groene Lyceum

team 15+: Lentiz | Dalton MAVO & Het Groene Lyceum

team meiden: Leerjaar 1, 2, 3 en 4


Deelname kan alleen met toestemming van de mentor en vakdocenten. Voorwaarde om mee te mogen doen: cijfers en gedrag op school positief!


Na je aanmelding krijg je meer informatie over de eerste trainingsdag. Heb je nog meer vragen? Stel deze dan aan meneer van Gilst of meneer Kappenburg.


Ga hier door naar het aanmeldformulier voor Lentiz Voetbaltoernooi.Burgerschap MAS

Burgerschap binnen Lentiz | Dalton MAVO & Het Groene Lyceum

 


Sinds 2006 is thema ‘burgerschap’ landelijk op de agenda gezet en Lentiz | Dalton MAVO & Het Groene Lyceum onderschrijft het belang van het stimuleren van actief burgerschap bij haar leerlingen. De overheid omschrijft actief burgerschap als: “De bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”. Hieruit afgeleid heeft Dalton MAVO & Het Groene Lyceum een eigen visie ontwikkeld op burgerschap. Burgerschap is een veelomvattend begrip. Er wordt binnen de school zeer veel gedaan om burgerschap te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de maatschappelijke stage, internationalisering, onderwijs over de basisprincipes van onze samenleving, taalonderwijs, het laten deelnemen van leerlingen aan sollicitatiegesprekken, maar ook de voorbeeldfunctie die de docenten trachten te vervullen in de dagelijkse omgang met leerlingen en met elkaar.

 

In het kader van het stimuleren van burgerschap zijn de volgende kernwaarden geformuleerd:

Democratie: Leerlingen hebben kennis over democratie en politieke besluitvorming en ontwikkelen democratische vaardigheden;

Participatie: Leerlingen doen mee aan de samenleving zowel binnen als buiten de school;

Identiteit: Leerlingen ontwikkelen een eigen identiteit. Dit is belangrijk voor de mate van verantwoordelijkheid waar de Nederlandse samenleving een beroep op doet.Maatschappelijke stageDe school is al sinds 2005 actief bezig met de maatschappelijke stage en loopt hiermee voorop in vergelijking met andere scholen. De maatschappelijke stage is geen gewone stage waarmee praktijkervaring wordt opgedaan, maar gaat om jezelf inzetten voor een maatschappelijk doel. Kortom, een maatschappelijke stage doe je niet alleen voor jezelf maar ook voor een ander. Het aantal uren dat leerlingen op een vmbo-school maatschappelijke stage moeten lopen is 30.


In leerjaar 1 en 2 maken leerlingen al kennis met de maatschappelijke stage door het doen van een maatschappelijke activiteit met de hele klas. De meeste uren worden echter in leerjaar 3 en 4 ingevuld. 


Voorbeelden van maatschappelijke stages zijn het geven van computerles aan ouderen in een bejaardenhuis, training geven op een sportclub, meehelpen met het schoonhouden van een natuurgebied, het organiseren van een buurtfeest of het helpen van Stichting Jarige Job.


Ook vragen wij regelmatig hulp aan leerlingen bij schoolse activiteiten, zoals de open dag en bijvoorbeeld tijdens voorlichtingen aan basisschoolleerlingen. De maatschappelijke stage stimuleert een ontmoeting tussen groepen die elkaar normaal gesproken niet zo snel opzoeken. Het draagt bij aan betrokkenheid tussen mensen en laat jongeren ontdekken hoe leuk het kan zijn om iets voor een ander te doen. Bovendien leert het de leerling zich verantwoordelijk te voelen voor anderen, de buurt, de omgeving, kortom: voor de maatschappij.


De maatschappelijke stage wordt er gewerkt met een stage-overeenkomst die afgesloten wordt tussen ouder(s)/leerling, school en stage-aanbieder. Leerlingen documenteren en reflecteren op hun verschillende maatschappelijke stages in hun digitaal portfolio. Voor vragen over de maatschappelijke stage kun je terecht bij MAS-coördinator Chris van Dijk (cvdijk01@lentiz.nl).


 

Wil je weten welke stage-opdrachten beschikbaar zijn om jouw uren in te vullen? Log dan in op Mijn Lentiz en open de app Leerlingenplein.


Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon, de naam zegt het al, werkt vertrouwelijk. Je kunt een afspraak maken, omdat je met iemand een vertrouwelijk gesprek wilt hebben.

 

Iedereen heeft in zijn of haar leven wel eens te maken met kleine of grote tegenslagen.

Iedereen gaat daar op zijn of haar eigen manier mee om. Soms voel je jezelf echt uit het evenwicht. Meestal gaat dat wel weer over, maar soms ook niet.


Je hoeft dan niet alleen te blijven worstelen met problemen of nare gevoelens. Als eerste kan je dan met je ouders, broers, zussen, vrienden, vriendinnen, mentoren of vakleerkrachten in gesprek gaan.


Soms is dat niet voldoende of lukt het niet. Juist dan kan je naar een vertrouwenspersoon stappen en daar een afspraak maken voor een gesprek.

 

Het is voor leerlingen vaak best een moeilijke stap om naar iemand toe te gaan om daar over problemen te praten.Toch is het goed te beseffen dat wanneer je niet lekker in je vel zit, om welke reden dan ook, praten kan helpen.

 

Hoe komen leerlingen bij een vertrouwenspersoon?


Gewoon door op je eigen houtje er naar toe te stappen en een afspraak te maken voor een eerste gesprek. Het kan ook dat vrienden, vriendinnen of de mentor je  aanraden om eens langs te gaan voor een gesprek.

Leerlingen komen alleen of nemen iemand (vriend, vriendin, mentor, ouder) mee.

 

Welke dingen kun je bespreken met een vertrouwenspersoon?


Alle onderwerpen zijn bespreekbaar. Natuurlijk gaat het over persoonlijke, emotionele en soms lichamelijke problemen. Enkele onderwerpen die besproken kunnen worden zijn ziekte, verslaving, relatie ouders, werk, ruzie, toekomst, school, faalangst of over de thuissituatie.

 

Misschien tot ziens,

 

Marieke Berendse (mberendse@lentiz.nl)  &  Rob Kleiweg (rkleiweg@lentiz.nl)