Procedure en werkwijze keuzeproces

Procedure

Voor ouders van leerlingen in het 2e leerjaar wordt in oktober/november een informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt alle benodigde informatie gedeeld waarvan zij na afloop per mail een hand-out ontvangen.

 

Ouders van 3e jaars leerlingen worden middels een brief over de keuze geïnformeerd aangezien het proces in dit leerjaar minder ingrijpend is.

 

 

Leerlingen van de Dalton MAVO maken eind januari een voorlopige keuze kenbaar middels een digitaal formulier.

 

De voorlopige keuzes worden door de decaan gedeeld met mentoren en docenten. Zij treden met elkaar in overleg indien er keuzes zijn gemaakt die op basis van bijvoorbeeld resultaten aandacht vragen. Mocht dit leiden tot een advies om de keuze te herzien, dan wordt dit ruim voor het definitieve keuzemoment met ouders/verzorgers en/of het kind overlegd.

 

Medio februari wordt het digitale keuzeformulier opnieuw opengesteld. Het is dan desgewenst mogelijk de gemaakte voorlopige keuze te herzien.

 

 

De werkwijze digitaal keuzeformulier

De sector en het daarbij gekozen vakkenpakket legt u thuis samen met uw kind op de computer vast. Uw kind ontvangt daartoe een mail in zijn Lentiz-mailaccount (onderwerp: Uw Zermelo Portal wachtwoord is veranderd).

 

U klikt op de link in de mail, het keuzeprogramma opent.
Aanpassen van het wachtwoord naar een persoonlijk wachtwoord is niet nodig: voor de definitieve keuze wordt opnieuw een link met wachtwoord gemaild.

 

Ga naar Mijn keuzepakket (menu links) en klik op Kiezen.
Daar waar keuzemogelijkheden zijn, kunt u die samen bepalen. Andere velden zijn vooraf vastgesteld omdat die bijvoorbeeld het gezamenlijke deel van het vakkenpakket of verplichte vakken betreffen. 

 

Optie zelfstandig vak: Het volgen van een zelfstandig vak is afhankelijk van de resultaten van uw kind. Na de 2e toetsweek is duidelijk of een leerling voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan het zelfstandige vak (zie schoolgids).
Een zelfstandig vak is sterk aan te raden (en wordt in de toekomst mogelijk verplicht) als uw kind wil doorstromen naar de havo.

 

Aan het einde slaat u op door middel van:
Voorlopig opslaan & sluiten: u kunt de voorlopige keuze dan tot en met de sluitingsdatum nog aanpassen.
of Opsturen: de voorlopige keuze is dan vastgesteld.