Profiel en vakkenpakket

PROFIELEN

Leerlingen kunnen op de Dalton MAVO examen doen in één van de profielen:

 • - Landbouw

 • - Techniek

 • - Economie

 • - Zorg & Welzijn

 

Het is mogelijk om in de 4e naar een ander profiel over te stappen wanneer het vakkenpakket binnen dat profiel past. Voorbeeld: in de 3e klas heeft een leerling het profiel Zorg & Welzijn gekozen, maar wil in de 4e liefst biologie laten vallen. Deze leerling kan dan in de 4e kiezen voor het profiel Economie met de rest van het gekozen vakkenpakket.

 

VAKKENPAKKET

Een vakkenpakket op bestaat op de Dalton MAVO uit:

 

 • Gemeenschappelijke vakken
  Ongeacht het gekozen profiel volgen leerlingen in het 3e leerjaar de gemeenschappelijke vakken maatschappijleer 1, rekenen, LO, KV1, mentoruur en daltonuur. In de 4e klas vallen rekenen en KV1 af. 

 •  

 • Vaste vakken
  Ongeachte het gekozen profiel volgen leerlingen in de 3e en 4e Nederlands en Engels.

 •  

 • Verplichte vakken
  Afhankelijk van het gekozen profiel volgt een leerling 2 verplichte vakken.
  Landbouw: wiskunde en biologie
  Techniek: wiskunde en nask1
  Economie: wiskunde en economie
  Zorg & Welzijn: biologie en maatschappijkunde

 •  

 • Keuzevakken 
  In de 3e klas kiezen leerlingen 3 keuzevakken (voor zover wiskunde en/of economie niet in het verplichte deel zit is dit vak verplicht te kiezen).
  In de 4e klas kiezen leerlingen 2 keuzevakken.

 •  

 • Zelfstandig vak (dit is een extra optie, in het bijzonder van belang wanneer de interesse bestaat om na de mavo naar de havo te gaan!)
  Zie "Zelfstandig vak in de bovenbouw" in menu links

 

HOE ZIEN DE PROFIELEN/VAKKENPAKKETTEN ERUIT?

Leerjaar 3

> Alle leerlingen volgen in de 3e klas economie en wiskunde. Voor zover dit niet in het verplichte deel zit, zijn deze vakken een verplichte keuze.

> Naast het gemeenschappelijke deel, bestaat het vakkenpakket uit 7 vakken. Het is mogelijk om meer vakken te volgen wanneer gekozen wordt voor een zelfstandig vak.

PDF-bestandVakkenpakket leerjaar 3

 

Leerjaar 4

> Bij de overgang van leerjaar 3 naar 4 laten leerlingen in principe 1 vak vallen, waardoor zij examen doen in 6 vakken (Nederlands, Engels, 2 verplichte vakken en 2 keuze vakken)

> Ook het vak economie of wiskunde mag een leerling laten vallen.

> Wil een leerling geen vak laten vallen, dan kan hij/zij dat vak zelfstandig blijven volgen.

PDF-bestandVakkenpakket leerjaar 4