Zelfstandig vak in de bovenbouw

 

Leerlingen die over voldoende leercapaciteiten beschikken krijgen de mogelijkheid om buiten 1 of 2 extra vakken zelfstandig te volgen. Zij werken op basis van de digitale leeromgeving de stof door, waarbij zij ondersteuning van de vakdocent kunnen krijgen.

 

Voorwaarden voor het mogen volgen van een zelfstandig vak in de bovenbouw zijn opgenomen in de schoolgids.

 

Redenen om een zelfstandig vak te volgen kunnen zijn met name gericht op mogelijke doorstroom naar de havo:

- meer keuzemogelijkheden binnen de havo-profielen

- meer uitdaging en oefenen met zelfstandig werken

- een extra vak kan in het voordeel werken wanneer er minder opleidingsplekken dan aanmeldingen zijn

 

Op termijn wordt een extra mavo-vak waarschijnlijk noodzakelijk voor toelating tot de havo. Op dit moment is het doorstroomrecht nog niet ingevoerd.

 

Denk je erover om na de mavo naar de havo te gaan? Lees dan ook de informatie over de havo onder het kopje Keuzemogelijkheden na de Dalton MAVO in het menu links.