Leerlingenraad

De Dalta Leerlingenraad bestaat uit 9 leerlingen van Lentiz | Dalton MAVO & Het Groene Lyceum. Dalta is in 2010 opgericht. In september 2015 bestonden we 5 jaar en hebben we dit groots gevierd door aan alle leerlingen van de Lentiz | Dalton MAVO & Het Groene Lyceum muffins uit te delen.

De Dalta laten de mening en ideeën van de leerlingen horen. Zo kunnen de leerlingen al hun ideeën in de ideeënbus stoppen voor de Dalta. De Dalta heeft voor de leerlingen extra stoelen geregeld voor in de aula omdat de leerlingen niet allemaal konden zitten. De Dalta regelt dus heel veel. Ook doet de Dalta jaarlijks een Valentijn rozenactie. Je kan dan een roos kopen voor 1 euro met een persoonlijke boodschap. Die worden dan door de Dalta naderhand uitgedeeld. Alle ideeën van de leerlingen worden besproken in de vergadering die om de drie weken is.

Als je bij de Dalta wilt moet je erg zelfstandig zijn, maar ook goed kunnen samenwerken. Ook moet je genoeg tijd hebben voor de Dalta want het is veel werk en af en toe moet dat ook na schooltijd. Maar de Dalta is ook heel leuk en leerzaam voor later!