Vetste klas van Nederland werkt met een iPad!

VLAARDINGEN – Vandaag deelde het Lentiz | Geuzencollege Apple iPads uit aan een van de brugklassen aan de Ary Koplaan. Alle leerlingen ontvingen voor het vak Nederlands een iPad in bruikleen. Docent Benno Groenendijk zal de lesmethode ‘Nederlands in uitvoering’ met behulp van de iPads uitvoeren. Met het uitdelen van de  iPads is het project I love reading van start gegaan.

 

De leerlingen van deze unieke klas zaten klaar met ieder een appel voor zich. De les zou immers over appels gaan, zo had docent Groenendijk verteld. Groot was de verrassing toen bleek dat er iPads werden uitgedeeld! Zo wordt Nederlands en leren lezen natuurlijk veel leuker!

Leerlingen maken veel gebruik van nieuwe technologie, maar de scholen doen hier in de klas nog te weinig mee. Teamleider van het Lentiz | Geuzencollege, Timo Nuijten, zag een geweldige toepassing van de iPad. Samen met coördinator Onderwijs en ICT, Serge de Beer, ontwikkelde hij een methode om leerlingen teksten multimediaal aan te bieden.

 

Met behulp van een ingenieuze applicatie worden de leerlingen begeleid bij het lezen, door visuele elementen en gesproken tekst. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat als het lezen audiovisueel ondersteund wordt, de zinnen die gelezen worden krijgen een kleur worden tevens voorgelezen, het rendement hoger ligt. Leerlingen krijgen beter begrip van wat ze lezen, begrijpen de stof sneller en geven meer goede antwoorden.

 

Dit idee zal al snel een brede toepassing kennen. De uitgever van de methode Nederlands, de CED groep, was direct geïnteresseerd om haar content beschikbaar te stellen en de resultaten van het leren te onderzoeken. Lentiz onderwijsgroep verwacht met dit project een nieuwe fase in te gaan van ICT-toepassingen in het onderwijs.