Aanmelden instroom bij aanvang schooljaar

Soms is het nodig dat een leerling in de loop van een opleiding een overstap maakt. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het niveau van de opleiding bij nader inzien niet goed aansluit of omdat een leerling sociaal niet goed op zijn/haar plek zit. 


Aanmeldprocedure instroom bij aanvang van het nieuwe schooljaar

 

Wanneer u als ouder uw kind bij Lentiz | Dalton MAVO wilt aanmelden om in te stromen in het volgende schooljaar, dan is de procedure als volgt:

  

Stap 1 - 1e contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en Lentiz | Dalton MAVO
Via mail kunt u in contact komen met de afdelingscoördinator van het leerjaar waarin uw zoon/dochter wil instromen:

leerjaar 1 en 2
leerjaar 3 en 4

de heer X. Helmich
mevrouw J. Moor

xhelmich@lentiz.nl

jmoor01@lentiz.nl

In deze e-mail ontvangt hij/zij graag de volgende gegevens:
- de naam van uw zoon/dochter
- de school waar hij/zij op dit moment onderwijs volgt, het niveau van de opleiding en het leerjaar
- de reden waarom overstap wordt overwogen

- het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent

 

Stap 2 - bevestiging
U ontvangt een bevestigingsmail waarin ook het vervolg van de procedure beschreven staat.

 

Stap 3 - voorlopige inschrijving

Vervolgens ontvangt u via onze leerlingenadministratie per mail een aanmeldformulier dat wij graag ingevuld van u ontvangen. Met het inleveren van dit aanmeldformulier geeft u ons tevens toestemming in contact te treden met de huidige school om informatie in te winnen.

Let op: aanmelding is nog geen inschrijving (zie stap 6).

 

Stap 4 - onderzoek

Indien wenselijk/noodzakelijk legt onze afdelingscoördinator contact met de huidige school om te bespreken hoe zij tegenover een overstap staan, in het belang van het kind. Met andere woorden: is alles binnen hun mogelijkheden in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat uw kind de opleiding daar kan afronden. Desgewenst worden ook de zorgcoördinatoren van beide scholen bij dit deel van het proces betrokken.

 

Stap 5 - intakegesprek

Tot slot maken wij graag persoonlijk kennis. Leerlingen en hun ouders die in aanmerking willen komen voor instroom in het volgende schooljaar worden uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst met alle instroomkandidaten, waarna een persoonlijk kennismakingsgesprek plaatsvindt. Dit jaar staan deze bijeenkomst en de kennismaking gepland op dinsdagmiddag 11 juni 2019.

 

Deze intake biedt jullie de mogelijkheid om de school en ons onderwijs beter te leren kennen. Daarnaast onderzoeken wij of hij/zij in het profiel van Dalton MAVO past. 

 

Stap 6 - besluitvorming

Pas in de laatste weken van het lopende schooljaar wordt duidelijk of en hoeveel ruimte er in het desbetreffende leerjaar is. Op dat moment leggen wij persoonlijk contact om ouders te informeren over onze beslissing tot toelating/inschrijving. Houdt u er rekening mee dat het hier gaat om de laatste 2 weken van het lopende schooljaar!


 


Na leerjaar 2 MAVO instromen in leerjaar 3 Het Groene Lyceum


Soms is het nodig dat een leerling in de loop van een opleiding een overstap maakt. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het niveau van de opleiding bij nader inzien niet goed aansluit of omdat de leerling sociaal niet goed op zijn of haar plek zit.


Via de reguliere route van Dalton Het Groene Lyceum haalt een leerling versneld twee diploma's: een mavo-diploma en een mbo niveau 4-diploma. Het is echter mogelijk om na leerjaar 2 van de mavo of havo over te stappen. Vervolgens heeft een leerlingen na vier jaar Dalton Het Groene Lyceum toegang tot het hbo. Wellicht komt uw zoon of dochter goed tot zijn of haar recht bij deze bijzondere opleiding. Meer informatie kunt u opvragen via Mariëlle van der Maarel: mvdmaarel@lentiz.nl of vinden op de website van www.lentiz.nl/hetgroenelyceum