Lentiz onderwijsgroep

Onze school maakt deel uit van Lentiz onderwijsgroep. Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bestaat op dit moment uit 11 scholen. Lentiz is afgeleid van lente, dat symbool staat voor leren, ontwikkelen en groeien.

 

 

Visie

Lentiz onderwijsgroep is actief, innovatief en in ontwikkeling. Er zit dynamiek in ons doen en laten en in het woord Lentiz. Dit zie je terug in ons onderwijs en in onze plannen.

 

Lentiz onderwijsgroep is geworteld in de regio. De kenmerken van de regio vind je terug in het onderwijs van Lentiz. Het succes van Lentiz onderwijsgroep en de bijbehorende scholen wordt uiteindelijk bepaald door de wijze waarop de leerling zijn of haar weg vindt in de wereld. En daarvoor moeten we de wereld om ons heen voor de leerlingen centraal stellen.

 

Lentiz onderwijsgroep,

Geworteld in de regio,

Groeit, bloeit en draagt vrucht,

Verbindt werelden,

Vormt, ontplooit en ontwikkelt jonge mensen,

In een constante beweging,

Brengt medewerkers en leerlingen tot wasdom,

Inspireert tot excelleren,

En daaraan voorbij.

 

 

Missie

Lentiz wil allereerst een onderwijsorganisatie zijn die leerlingen uitdagend en goed onderwijs aanbiedt, daarnaast willen we een professionele en aantrekkelijke werkgever zijn. Om die ambitie te verwezenlijken, bewegen we ons altijd op het snijvlak van drie uitgangspunten:

• Werelden verbinden

• Relevant zijn

• Verwachtingen overtreffen

 

Lentiz verbindt werelden, als spil tussen onderwijs, overheden, organisaties en ondernemingen in onze regio. Als kennispartner voor initiatieven van regionale partners in internationaal verband. En als intermediair tussen belevingswereld van onze leerlingen en de professionele wereld waarin zij na hun opleiding terechtkomen.

 

Door die wisselwerking met onze omgeving kunnen wij inspelen op de ontwikkelingen in onze dynamische regio. Maar interactie is altijd tweerichtingsverkeer. Dat betekent dat onze leerlingen, ouders, medewerkers en partners bepaalde verwachtingen hebben van ons onderwijs. Lentiz zet in op het overtreffen van verwachtingen, door zelf het voortouw te nemen in samenwerkingen, projecten en onderwijskundige vernieuwingen.

 

Die leidende rol maakt Lentiz relevant: niet alleen voor onze partners, voor wie we die arbeidskrachten opleiden waaraan zij behoefte hebben. Maar ook voor onze leerlingen die een opleiding krijgen die past bij hun passie en talenten, bij hun toekomst in het vervolgonderwijs en daarna in de actuele beroepspraktijk. Tot slot zijn we relevant voor de regio als geheel, doordat we een bijdrage leveren aan een bloeiend maatschappelijk klimaat.