Profiel leerling

Persoonlijke aandacht vinden we erg belangrijk. Met inzet en energie zorgen wij voor een prettige en respectvolle leeromgeving. We leggen de lat hoog. Niet alleen voor onszelf, ook voor jou!


We stimuleren je om zelfstandig te werken en om zelf beslissing te durven nemen. We vragen je ook om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerdoelen. Uiteraard gaat dat niet vanzelf. We helpen je hierbij en leren je vertrouwen te krijgen in jezelf en in de ander.