Rooster leerjaar 1                 


In groep 8 ben je de oudste van de school, maar straks ben je samen met je nieuwe klasgenoten ineens de jongste. Onze school is groter dan jouw basisschool, maar omdat je straks in een stamgroep (basegroup) zit en je een eigen coach hebt, krijg je veel persoonlijke aandacht.


  • Als de bel gaat, start je de dag samen met je klasgenoten bij je coach in je stamklas. Je persoonlijke doelen worden besproken en belangrijke gebeurtenissen van de dag of week komen aan bod.


  • Vervolgens is er daltonwerktijd waarin alle vakken worden behandeld. Zo ga je na biologie bijvoorbeeld een uur sporten. En heb je na het vak Nederlands nog een les wiskunde. Elke dag is weer anders!


  • Je docenten bieden leeractiviteiten aan. Je kunt je hiervoor aanmelden of je wordt door de docent uitgenodigd.


  • Tussen de middag eet je gezellig met je klasgenoten op school.


  • Aan het einde van de dag wordt de schooldag met je basegroup afgesloten. Hierbij reflecteer je met je coach op je werkproces van die dag.