ELOS

Lentiz | Dalton MAVO & Het Groene Lyceum is een ELOS-school. ELOS (Europa als Leeromgeving Op School) heeft als doel onderwijs van hoge kwaliteit te bieden dat inspeelt op de realiteit van de Europese Unie. Het streven is de leerlingen voor te bereiden op hun rol als Europees burger en daarbij volop gebruik te maken van de Europese leeromgeving. De internationale activiteiten maken ons onderwijs interessant en herkenbaar en vormen een effectieve aanvulling op het reguliere lesrooster.


Klinkt interessant, maar wat betekent het in de praktijk en waarom is het waardevol voor onze leerlingen nu en in de toekomst? Het kenmerk van ELOS is grensverleggend onderwijs. Hoe richt je dat onderwijs in, hoe haal je Europa en internationale oriëntatie je klaslokaal ín met als resultaat dat de leerlingen juist hun vleugels uitslaan?

 

Dat is een vraag waar het Europees Platform enkele jaren geleden mee aan de slag is gegaan door een netwerk van scholen op te richten die elkaar voortdurend inspireerden en activeerden tot beter en uitdagender internationaal en Europees onderwijs. Lentiz | Dalton MAVO is al vanaf het prille begin betrokken geweest bij deze bijzondere samenwerking die heeft geleid tot een standaard voor scholen waaraan ze hun ELOS-onderwijs kunnen meten. Wij zijn inmiddels trotse eigenaren van het predicaat ELOS school en zijn continu in ontwikkeling om deze titel te behouden.

 

Vooral belangrijk is hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze leerlingen uiteindelijk met een ELOS-certificaat de school verlaten. Dit certificaat is een bewijs voor onze leerlingen dat ze zich bewust zijn van hun rol in de huidige maatschappij, binnen Europa maar ook ver daarbuiten. Over grenzen kijkend naar internationale mogelijkheden is een vaardigheid die niet alleen binnen het Westland zeer waardevol is!

 

Binnen ELOS komen onze daltonpijlers versterkt terug doordat onder andere samenwerking en verantwoordelijkheid ook binnen nieuwe Europese en internationale georiënteerde situaties aangeleerd wordt. Elk vak levert op verschillende manieren zijn bijdrage aan dit proces. De moderne vreemde talen, het vak mens en maatschappij maar ook de wellicht minder voor de hand liggende vakken als biologie, lichamelijke opvoeding en natuurkunde. 


Binnen het tweetalige onderwijs komt dit geheel bijeen in taalvaardigheden binnen alle vakken die leerlingen in staat stellen hun kennis in een vreemde taal te communiceren. Een uitwisseling in de bovenbouw brengt dit in praktijk en levert onvergetelijke leeropbrengsten die tot ver buiten het klaslokaal reiken. Wat levert dat uiteindelijk voor aantrekkelijk profiel op als ELOS leerling? Een jonge enthousiaste Europese burger die de frisse blik naar buiten richt en vaardigheden bezit die zullen bijdragen aan een mondiale samenleving!


EIO, TTO en internationale uitwisseling zijn enkele onderdelen van de ELOS-paraplu. Meer informatie vind je aan de linkerkant.