EIO en CFEC

Op Lentiz | Dalton MAVO werken leerlingen niet alleen naar een mavodiploma toe, maar ook naar het ELOS-certificaat. Leerlingen worden systematisch voorbereid op het leven, leren en werken in een internationale omgeving. Een belangrijk onderdeel van het ELOS certificaat gaat over de Europese en Internationale Oriëntatie (EIO) en het Common Framework for Europe Competence (CFEC). EIO is dat wat een leerling moet leren, kennen en kunnen. Wat dat concreet inhoudt is vastgelegd in het CFEC.

 

Het CFEC is een raamwerk van competenties waaraan de leerling moet voldoen. Hoe de leerling de vastgestelde competenties uit het CFEC bereikt, verschilt per school.

 

Een EIO leerlijn is het geheel van EIO in de lessen, in projecten en in de diverse activiteiten ingebed in het curriculum dat door de diverse leerjaren heen aangeboden wordt door de school. Door een goede EIO leerlijn te volgen is de leerling in staat om te voldoen aan de eisen in het CFEC en de ELOS schoolstandaard.

 

EIO in de onderbouw

Op onze school werken de leerlingen vanaf leerjaar 1 aan het zogenoemde EIO-portfolio. In dit portfolio zitten allerlei opdrachten waarmee de leerling kan bewijzen dat ze over voldoende kennis en vaardigheden beschikken. Veel onderdelen worden aangeboden bij het vak mens en maatschappij. In leerjaar 2 doen de leerlingen tijdens toetsweek 2 ook een Europa/EIO examen. Om het EIO programma in de onderbouw af te sluiten bespreken ze met hun portfolio begeleider de resultaten van twee jaar Europese en Internationale Oriëntatie.

 

EIO in de bovenbouw

In leerjaar 3 krijgen alle leerlingen de gelegenheid om op uitwisseling te gaan. In leerjaar 4 maakt de leerling een internationaal georiënteerd sectorwerkstuk.

Buiten deze vaste onderdelen zal de leerling tijdens z’n gehele “Dalton” opleiding EIO-componenten tegenkomen. Alle vakken dragen op hun eigen manier bij aan een internationaal georiënteerde blik op de wereld.  Een daltonleerling met een mavodiploma en ELOS-certificaat op zak weet wat de wereld na Lentiz | Dalton MAVO hem te bieden heeft.