In- en uitwisseling

Leerlingen uit leerjaar 3 krijgen de mogelijkheid een week naar school te gaan in het buitenland en daar in een gastgezin te verblijven. Aan deze projecten is ook een tegenbezoek verbonden: de buitenlandse leerlingen komen hier naar school en verblijven hier in het gastgezin.


De ervaring leert dat leerlingen een enorme ontwikkeling doormaken als ze aan een internationale uitwisseling deelnemen. Het is dan ook een project waarin onderwijs en leren de boventoon voeren: de leerlingen leren vreemde talen toepassen in het dagelijkse leven en komen in contact met andere culturen en onderwijssystemen. Een uitwisseling is niet te vergelijken met een schoolreis, het is een unieke en bijzondere leerervaring.


De leerlingen die aan een uitwisseling deelnemen gaan een flinke ontwikkeling doormaken op het gebied van kennis en vaardigheden zoals: communiceren in het Engels, leren omgaan met verschillen, presenteren en onderzoek doen. Uiteraard zijn de daltonpijlers samenwerking, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie in het project verankerd.


Eerdere uitwisselingen vonden plaats met scholen in Portugal, Italië, Spanje, Polen en Oostenrijk.