Regulier VMBO

Op het Floracollege bieden wij de volgende vormen van regulier onderwijs:

 

Regulier VMBO KL/GL/TL

In deze klas zitten leerlingen met een KL, GL, TL leerweg potentie. Het onderwijs wordt klassikaal en soms projectmatig aangeboden. De klas bestaat uit ca. 26 leerlingen.

De leerlingen krijgen voor diverse vakken verschillende docenten. De leerlingen van de verschillende niveaus zitten bij elkaar in een klas, in een heterogene groep.

Pas in het derde leerjaar worden zij definitief in een leerweg geplaatst.

 

Regulier VMBO BL/KL

In deze klas zitten leerlingen met een BL, KL, leerweg potentie. Het zijn leerlingen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken om eruit te halen wat erin zit. Het onderwijs wordt klassikaal en soms projectmatig aangeboden. De klas bestaat uit ca. 18 leerlingen.

Pas in het derde leerjaar worden zij definitief in een leerweg geplaatst.

 

Regulier VMBO BBL

In de bbl klassen zitten leerlingen met een niveau basisberoepsgerichte leerweg. In een klas zitten ca. 16 leerlingen. De klassen hebben een vaste mentor, die het merendeel van de lessen aan zijn of haar klas verzorgt. Dit zorgt voor de nodige rust en biedt de leerlingen veel structuur. Op deze wijze voelen zij zich thuis en kunnen zij zich, in een voor hen veilige omgeving, rustig ontwikkelen.

De mentor van een klas is voor u altijd het eerste aanspreekpunt voor vragen en/of wensen die u heeft ten aanzien van uw kind.

Omdat de leerlingen in de brugklas nog niet uitgeleerd zijn wat betreft de stof van de basisschool, richten de docenten zich de eerste twee jaar van de onderbouw op het verder aanleren en ontwikkelen van de benodigde Basisvaardigheden o.a. reken- en taalvaardigheden. Ook is er veel aandacht voor het aanleren van praktische vaardigheden tijdens de workshops en de lessen PSO (praktische sector oriëntatie).

meer weten? folder Flora


Naast het reguliere onderwijs bieden wij de mogelijkheid aan enkele bijzondere klassen:

 

 

De Bewegen & Sportklas De Kunstklas               VMBO4You