OR

Personeelsleden, ouders en leerlingen hebben inspraak in het schoolbeleid.
Hiervoor is er een Ondernemingsraad, Leerlingraad en een Ouderraad.
De OR van het Floracollege bestaat uit 5 gekozen personeelsvertegenwoordigers:
 

 

Dhr. A. van Eeuwijk

voorzitter

 

 

Dhr. E. de Cock

 

secretaris

Dhr. G. de Vreede

 

 

 

Dhr. J. Verpalen

 

 

 

Mw. N. Krikke

 

 

De OR voert regelmatig overleg met de directie, staat open voor meningen van personeel, leerlingen en ouders.


De OR heeft naast een instemmende- of adviserende stem in vele beleidsmatige-, onderwijskundige-, financiële zaken, ook een controlerende en toetsende rol en is zij "bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden, de school betreffende".
De leden zijn in maart 2014 geïnstalleerd en voor een periode van 3 jaar gekozen.