Rookbeleid

 

 

Het Floracollege is rookvrij. Dit is al zo sinds 2009 en is een welbewuste keuze van de directie van de school om onze leerlingen te beschermen tegen tabaksverslaving.

 

 

 

Deze bewuste keuze van de directie dragen wij dus ook uit tijdens de open dagen en de informatie avonden die wij op de basisscholen verzorgen. Sinds een aantal jaren is het kinderen onder de 16 jaar ook niet meer toegestaan om tabak of alcohol te kopen, hetgeen het voor onze leerlingen ook gemakkelijker maakt om niet met roken te beginnen.

Dit betekent in de praktijk dat het onze leerlingen niet is toegestaan om, tijdens de schooluren, op of om het terrein van de school te roken. Onze docenten en leerlingen van de schoolwacht letten hier dus ook op tijdens de pauzes en spreken leerlingen die dit verbod negeren hierop aan.
Indien een leerling geen gehoor geeft aan de opdracht te stoppen met roken dan zal hij of zij een gele kaart krijgen, hetgeen betekent dat je twee uur moet nakomen bij de conciërge.

Wij gaan ervan uit dat u als ouders achter het beleid van de school staat inzake dit gezondheidsbeleid en verzoeken u dus om hierover met uw kind in gesprek te gaan. Mocht u ermee instemmen dat uw kind toch rookt dan verzoeken wij u om met uw kind goed te bespreken dat dit op school dus niet wordt getolereerd. Wellicht is het een idee om met uw kind te bespreken geen rookwaren mee naar school te nemen.