Schoolgids, schoolregels en protocollen

Bestanden kunnen worden geopend met acrobat reader. Het programma is gratis te downloaden  .


Beleid

 

PDF-bestandSchoolgids 2018-2019

  

PDF-bestandConvenant Sponsoring 

 

PDF-bestandOvergangsnormen


MS Word-bestandDoorstroom en leerwegplaatsing

 

 

Regels in en om de school

 

PDF-bestandGedragscode voor leerlingen en docenten

 

PDF-bestandAntipest-, en antidiscriminatieprotocol

 

Rookbeleid Floracollege

 

 

Kluisjes

 

PDF-bestandVoorwaarden gebruik kluisjes (LET OP, helaas stond hier een oud document met de voorwaarden uit 2010. Het is inmiddels hersteld met de huidige voorwaarden.)


 

 

Absentie, ziekte en verzuim

Ziekmeldingen moeten altijd telefonisch door worden gegeven door ouder of verzorger. Als de leerling weer op school is, moet de leerling een briefje inleveren bij de receptie waarop staat wanneer de leerling ziek was.

Afspraken bij dokter, enz. moeten vooraf aan de afspraak via een briefje van ouder of verzorger bij de receptie gemeld worden.

Verlofaanvragen moeten gedaan worden via een speciaal formulier dat bij de receptie te verkrijgen is, dat formulier kan dan in D10 ingeleverd worden.

Verlofaanvragen of andersoortige meldingen kunnen dus niet via de mail of de mentor gedaan worden.

 

PDF-bestandAbsentiebrief (pdf) 

 

PDF-bestandProtocol te laat  / verzuim

 

PDF-bestandStroomschema onverklaard ziekteverzuim

 

 

Plannen, statuten en verslagen

 

PDF-bestandLeerlingstatuut

 

 

  

Overig

 

Publicaties van de Lentiz organisatie.