Doel


Het doel van internationalisering op het Floracollege

 
 
De school heeft de taak leerlingen voor te bereiden op de toekomst en te vormen tot zelfstandige burgers in een maatschappij waarin grenzen tussen landen verdwijnen. We leiden de leerlingen op voor de ‘Europa competentie’: de leerling kan met verstand van zaken en op een kritische manier spreken en schrijven over het proces van Europese integratie en de problemen die daarbij speelden en spelen en over het proces van globalisering met aandacht voor bestaande internationale instellingen.
Daarbij weet de leerling een eigen standpunt te formuleren en te verdedigen. Verder is de leerling in staat te functioneren in een internationaal samengestelde groep op het terrein van studie of werk, waarbij de leerling in staat is betrouwbare informatie te geven over eigen land en cultuur, in relatie tot de Europese/internationale situatie.