VAS

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Via deze mail wil ik u informeren dat in de week van 11 april de volgende VAS-toetsen van Cito plaatsvinden. Op onze school zal uw kind in totaal 4 keer zo’n toets maken, waarvan dit de 2e keer is. De uitslagen van deze toetsen worden gebruikt om de leervorderingen van uw kind in de gaten te houden. De toetsen vinden plaats in lokaal D11 tot en met D18. De toetsen worden de hele week gehouden, telkens tijdens het tweede blok.

Op het ouderportaal staat dan ingevuld: VAS.

 

Leerlingen met dyslexie worden opgevangen in aparte lokalen. Zij krijgen de gelegenheid om de toetsen te beluisteren met behulp van computers. Als uw zoon of dochter in die groep zit: graag een setje oordopjes meegeven!

 

Als een leerling klaar is met de taken van de dag mag het lokaal niet verlaten worden. Het is raadzaam om een leesboek of iets dergelijks in de tas te hebben zodat de klasgenoten ongestoord hun taak af kunnen maken.

 

Leerlingen die om welke reden dan ook hun toetsen op vrijdag nog niet af hebben, krijgen in de week erna de gelegenheid om er verder aan te werken.

 

Om een idee te krijgen van de vragen die uw kind kan verwachten (en om een klein beetje te oefenen!) kunt u een kijkje nemen op de volgende webpagina:

 

http://leestrainer.nl/cito/volgsysteem/uitleg.htm

 

Ik hoop u via deze mail voldoende te hebben geïnformeerd en ik wens uw zoon of dochter veel succes tijdens de toetsen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Arco Flikweert

Coördinator VAS