BYOD

Zoals u al eerder heeft vernomen, start komend schooljaar een pilot voor het gebruiken van eigen laptops van de leerlingen in de klas, Bring Your Own Device (BYOD).
In deze pilot gaat een aantal klassen werken met een eigen laptop, door ouders aangeschaft of meegegeven. Inmiddels weten we welke mentoren en klassen aan deze pilot deelnemen:
1DK – mentor dhr. O. Maat
2A – mentor dhr. S. Beijer
2CK – mentor mw. C. Koene
3G1 – mentor dhr. H. Meijer
3B1 – mentor dhr. R. Boutkan
4K1 – mentor dhr. T. Berkhout


Alle ouders van de klassen in de pilot hebben een email gekregen. Als u geen email heeft ontvangen zit uw zoon/dochter hoogstwaarschijnlijk niet in de pilot.


Op dit moment weten we nog niet precies, welke leerlingen in welke klassen komen. Daar wordt in de overgangsvergaderingen op maandag 27 en dinsdag 28 juni over beslist. U kunt zelf wellicht ook al een inschatting maken hoe groot de kans is dat uw zoon/dochter in één van de genoemde klassen komt.
Toch willen we u alvast laten weten wanneer de informatiebijeenkomst gepland is, zodat u hiermee eventueel rekening kunt houden in uw agenda.
Zo spoedig mogelijk na 28 juni zullen we u informeren of uw zoon of dochter is ingedeeld in een van de bovenstaande klassen.

De informatiebijeenkomst is op donderdag 30 juni om 19.30 uur. U krijgt dan meer informatie over de praktische uitvoering van de pilot en u heeft de gelegenheid om vragen te stellen aan iemand van Studywise, de partij met wie wij een samenwerking zijn aangegaan voor de mogelijke aanschaf van een laptop. Na afloop kunt u besluiten over deelname van uw zoon/dochter over deelname aan de pilot.

Na de zomer komt er nog een bijeenkomst voor de ouders die deze gemist hebben.


 

We hebben een website ingericht met alle informatie over de pilot en handige links naar onder andere de webmail, SOM, Studywise en SLIM.

 

Voor meer informatie, bezoek de speciale BYOD website neemjeeigenlaptopmee.nl