Even onder de aandacht: ziek melden

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

 

Van de receptie kregen wij het bericht dat veel ouders een verlofaanvraag, ziekmelding of afspraken met dokter, tandarts, orthodontist, enz. via de mail sturen. Dat is nadrukkelijk NIET de bedoeling.

 

Ziekmeldingen moeten altijd telefonisch door worden gegeven door ouder of verzorger. Als de leerling weer op school is, moet de leerling een briefje inleveren bij de receptie waarop staat wanneer de leerling ziek was.

Afspraken bij dokter, enz. moeten vooraf aan de afspraak via een briefje van ouder of verzorger bij de receptie gemeld worden.

Verlofaanvragen moeten gedaan worden via een speciaal formulier dat bij de receptie te verkrijgen is, dat formulier kan dan in D10 ingeleverd worden.

 

Verlofaanvragen of andersoortige meldingen kunnen dus niet via de mail of de mentor gedaan worden.

 

Wij rekenen op uw medewerking.


Schoolregels en protocollen