LET OP! Gebruik de juiste geodriehoek

Tijdens de examens vmbo Lentiz Floracollege moeten de examenleerlingen GEEN geodriehoek van de HEMA gebruiken.

Onderstaand nieuwsbericht is van 11 mei 2018:


Ministerie van Onderwijs waarschuwt voor foute geodriehoeken HEMA


Eindexamenkandidaten opgelet: HEMA slaat alarm over geodriehoeken die door het hele land te koop waren. Op de meetinstrumenten staan te veel streepjes, waardoor berekeningen die gemaakt worden niet kloppen. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en het ministerie van Onderwijs waarschuwen voor de 'ongeschikte' en 'foute' exemplaren. 
https://www.ad.nl/binnenland/ministerie-van-onderwijs-waarschuwt-voor-foute-geodriehoeken-hema~a90abb39/