Nieuwe vorm van onderwijs 3 en 4 BBL

Vanaf volgend schooljaar wordt er in de klassen 3 en 4 BBL gewerkt met een nieuwe vorm van onderwijs. Deze vernieuwing komt voort uit een pilot die afgelopen schooljaar is gestart in klas 4BBL om de motivatie en leertaakgerichtheid van de leerlingen te vergroten. Dit bleek succesvol, gezien het verminderde aantal corrigerende maatregelen en de goede eindcijfers.

 

In het nieuwe schooljaar willen we dit verder uitbouwen.

We gaan wekelijks individuele coachgesprekken voeren met alle leerlingen en hen daarmee stimuleren/motiveren hun eigen leerproces te overdenken, plannen en uitvoeren. Er zal gewerkt worden met instructiemomenten, taakuren, boeken en computerprogramma’s en natuurlijk het praktijk en stageprogramma.

En er zal zo regelmatig met de individuele leerling besproken worden, wat de leerling nodig heeft om op het eigen niveau succeservaring op te doen in theorie- en/of praktijkvakken.

Binnen dit concept is het ook eventueel mogelijk vakken op een lager of hoger niveau af te ronden.

 

Voor het gebruik van computerprogramma’s willen wij u vragen te zorgen voor een laptop voor uw kind (BYOD).

U kunt eenvoudig een laptop bestellen via deze link van Studywise 


Heeft u de presentatie gemist, of wilt u deze nogmaals bekijken, dan kan via deze link naar de prezi


Met vriendelijke groet,


Ruud Boutkan

Docent BBl/ NaSk