VMBO4You

Sinds augustus 2004 biedt het Floracollege leerlingen met gedrags-problemen een zodanige ondersteuning dat ze met succes een VMBO-opleiding kunnen afronden. Dit gebeurt op onze VMBO4You-afdeling.

VMBO staat voor een gedegen onderwijsaanbod met een diploma op alle leerwegniveaus

4 verwijst naar cluster-IV-leerlingen

You staat "voor jou"en dus ook een stuk individuele aandacht