Toelatingsbeleid Floracollege

De afgelopen jaren is het aantal leerlingen dat zich aanmeldt bij het Floracollege sterk gegroeid. Met oog op de capaciteit van de school (het aantal leerlingen dat fysiek in de school past) heeft het Floracollege een aantal uitgangspunten geformuleerd die de basis vormen voor te nemen besluiten op het moment dat het aantal aanmeldingen de capaciteit van de school overstijgt.

 

Het Floracollege heeft een maximale toelatingscapaciteit van totaal 220 leerlingen voor het eerste leerjaar. De school heeft drie leerwegen: BBL, KBL en GL/TL. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding van leerlingen over deze leerwegen.

 

Het Floracollege heeft als visie dat leerlingen onderwijs moeten kunnen volgen nabij hun woonplaats. In dat kader vindt het Floracollege dat de aanmelding van leerlingen die woonachtig zijn in de gemeente Westland, het Wateringse Veld, Midden Delftland en (deel)gemeente Hoek van Holland (verzorgingsgebied) voorrang hebben bij plaatsing op het Floracollege. Ook aanmeldingen van broertjes en zusjes van onze huidige leerlingen hebben voorrang bij plaatsing. Dit geldt voor aanmeldingen die voor 22 februari 2017 gedaan zijn. Aanmeldingen die na 22 februari 2017 worden gedaan, worden op volgorde van aanmelding verwerkt met de aanmeldingen van buiten het verzorgingsgebied.

Voor alle aanmeldingen geldt dat leerlingen alleen dan kunnen worden geplaatst mits de onderwijsvraag van de leerlingen past binnen het school-ondersteuningsprofiel van het Floracollege.

 

Leerlingen van buiten het verzorgingsgebied kunnen zich wel aanmelden tijdens de daarvoor bestemde momenten. Deze aanmeldingen worden verwerkt nadat de aanmeldingen van binnen het verzorgingsgebied (voor 22 februari 2017) verwerkt zijn. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Uiterlijk 24 februari 2017 zal er uitsluitsel gegeven worden omtrent plaatsing.

 

De afdeling VMBO4you hanteert een aangepast plaatsingsbeleid, zoals omschreven in het beleidsplan VMBO4you.