6 Autisme

terug

Pubergids autisme

Een praktische handleiding

Auteur: Caroline van der Velde
uitgeverij: Nieuwezijds 2007
182 pagina’s

ISBN 9789057122514
De puberteit is een goed moment om te leren hoe autisme je functioneren beïnvloedt: om zelfstandig te worden, zul je zelf oplossingen moeten vinden en je eigen stem moeten krijgen.


De Pubergids autisme helpt daarbij en geeft antwoorden op vragen als:
* Moet je vertellen dat je autisme hebt?
* Wat gebeurt er in de puberteit met je lijf en bewustzijn?
* Hoe maak je de overstap naar de middelbare school?
* Hoe plan en maak je je schoolwerk?
* Hoe vind je een stageplek of bijbaantje?
* Hoe maak je vrienden?
* Wat moet je doen als je gepest wordt?
* Wat zijn de gevaren van seks, loverboys, drugs, alcohol, afvallen en internet?
* Hoe vul je je vrije tijd?
* Waar blijft je zakgeld of kleedgeld?


Oudergids autisme

Een praktische handleiding sociale vaardigheden


Auteur: Caroline van der Velde
Uitgeverij:  Nieuwezijds
140 pagina’s


ISBN 9789057121845


 Nadat de diagnose autisme is gesteld, lopen ouders samen met hun kind tegen vele muren op. Caroline van der Velde legde zich daar niet bij neer en besloot zelf het heft in handen te nemen. Zij volgde een opleiding en specialiseerde zich in de denkwijze en het handelen van mensen met autisme, zodat ze niet meer als ondeskundige moeder kon worden weggewuifd. Samen met haar kind kon zij nu zijn levenspad uitstippelen.
Vanuit haar dubbelrol van ouder én professioneel begeleider van kinderen met autisme, schreef Caroline van der Velde dit boek met nuttige wenken die het dagelijks leven van autistische kinderen en hun ouders vergemakkelijken. Aan de hand van vele praktische hulpmiddelen zoals spelletjes, schema's en tekeningen, kunnen ouders met deze gids hun kinderen sociaal gedrag leren herkennen en begrijpen.

Aan bod komen onder meer:
- theory of mind (TOM)
- aan je kind uitleggen wat autisme is
- inspelen op de behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid
- inlevingsvermogen bijbrengen
- communicatie verbeteren
- hulpmiddelen sociale vaardigheden
- omgaan met boosheid
- vriendjes maken en houden
- kinderen met autisme leren voor zichzelf op te komen

De Oudergids autisme is een onmisbaar hulpmiddel voor ouders, verzorgers, docenten en therapeuten van kinderen die, net als de zoon van de auteur, zeggen: "Ik heb autisme, géén automatisme."


Uit de mist

Negen jaar later


Auteur: Renate Diks
Uitgeverij:  Schrijverij Mooi Mens
147 pagina’s


ISBN 978908054643

 

 In 1999 is de eerste druk verschenen van 'Uit de mist', een praktisch boek met ervaringsverhalen van gezinnen, die een kind hebben met autisme spectrum stoornis. Negen jaar later bezoekt Renate Diks (1965) de gezinnen opnieuw. Hoe is het hen vergaan? Ervaren zij nog zoveel verdriet, zorg en onbegrip? Ze spreekt ook de pubers van toen, die nu jongvolwassen zijn.

Enkele citaten:

'Hij is zo'n energievreter, voor zichzelf en voor ons.'
'Hij kijkt door een brievenbus, ziet alleen de dingen die hij wil zien.'
'Mijn hersenen zijn net een bijenkorf. Al die bijen zoemen door elkaar heen. Dat is érg druk in mijn hoofd!'
'Als ik niet had willen vechten voor het geluk van mijn kind, had ik geen moeder moeten worden.'

'Uit de mist – Negen jaar later' is een hulpmiddel voor iedereen die te maken heeft met autisme. Een steun voor ouders, en hopelijk een beetje begrip van de rest.


Het geheim van de ruimteliftAuteur: Erik Thijs
Uitgeverij: Epo
100 pagina’s


ISBN 9789064454837
 

Linus is een jongen met een passie voor computers en liften. Zijn klasgenoten noemen hem Mr. Spock omdat hij overeenkomsten vertoont met een personage uit Star Trek: net als Mr. Spock analyseert hij e wereld rationeel en analytisch. Linus is gefascineerd door allerlei details in zijn omgeving, maar heeft daar tegelijkertijd ook veel last van. Wat klasgenoten en andere mensen uit zijn omgeving denken en zeggen, is voor hem een groter geheim dan de werking van liften. Het liefst van al sluit hij zich af van el die verwarrende zaken. 


Onderzoek bij de psycholoog wijst uit dat Linus een autismespectrumstoornis heeft…Het geheim van de ruimtelift is het allereerste stripverhaal over autisme. Erik Thys brengt een verhaal in beeld dat herkenbaar is voor veel begaafde mensen met een autismespectrumstoornis, maar ook voor hun omgeving: ouders, klasgenoten, leerkrachten. De strip maakt autisme toegankelijk en bespreekbaar voor een breed publiek. Achteraan de strip vertellen deskundigen van Autisme Centraal hoe je het stripverhaal kan gebruiken bij een pschyo - educatie en sensibilisering. Maar het is en blijft in de eerste plaats natuurlijk een goed stripverhaal dat je ook gewoon voor het plezier kan lezen.


Geef me de 5Auteur: Colette de Bruin
Uitgeverij: Graviant
188 pagina’s


ISBN 9789075129649
 

Geef me de 5 is een praktisch houvast bij de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme. Het bestaat uit een boek en een Cd-rom. In het boek "Geef me de 5" is een praktische werkwijze beschreven die in de praktijk is ontwikkeld. In het boek wordt de hulpvraag van het kind met autisme in beeld gebracht. Daarnaast wordt praktisch weergegeven op welke manier ouders, leerkrachten en hulpverleners met deze problemen om kunnen gaan.

Een praktische gids bij de omgang en opvoeding van kinderen met autisme. De auteur is er goed in geslaagd om op begrijpelijke wijze aan de hand van de wijze waarop autistische kinderen waarnemen, denken en informatie verwerken, aan te geven waar hun handicaps liggen en hoe je er mee om kunt gaan. 


Het boek geeft overzichtelijk en consequent aan hoe je moet opvoeden: kinderen met autisme hebben een andere wijze van opvoeden nodig. In dit boek krijgen de kinderen met het syndroom van Asperger en met PDD-NOS speciaal de aandacht. Ieder kind met autisme is uniek. De boektitel houdt verband met de hulpvraag die alle kinderen met autisme hebben: geef me duidelijk en in een vaste volgorde aan wat ik moet doen, waar en hoe wanneer en met wie. 


Een autistisch kind heeft een gefragmenteerde waarneming en dus moet de informatie in elkaar gepuzzeld worden. Zo'n kind denkt anders en het is van levensbelang dat de opvoeder ontdekt hoe de denkweg van het kind gaat. Hoe maakt een kind een plan en hoe organiseert het zijn handelen? Hoe leer je een autist om het innerlijk van een ander te begrijpen en er dan ook rekening mee te houden? Een overzichtelijk, helder en praktijkgericht boek. Op de toegevoegde cd-rom staan onder meer videofragmenten.<br/><br/>Drs. H. Menkveld


Autisme van binnenuitAuteur: Hilde de Clercq
Uitgeverij: Houtekiet
357 pagina’s


ISBN 9789052408439 

 

'Een kind met autisme beïnvloedt het hele doen en laten van alle gezinsleden,' schrijft Hilde De Clercq. Zij kan het weten, want zij is in dubbel opzicht een ervaringsdeskundige. Ze is moeder van een zoon met autisme én begeleidt al jàren jongeren met autisme. Of het nu gaat om communicatie, sociale relaties, vrije tijd, emoties, eten, seksualiteit, slapen, spelen of werken, de fundamenteel andere denkstijl van mensen met autisme is overal aanwezig en dat voor altijd, want kinderen met autisme worden volwassenen met autisme.


Aan de hand van talloze concrete anekdotes over haar zoon Thomas en over andere jongeren met autisme die ze kent maakt de auteur deze andere denkstijl op een aangrijpende en soms ontroerende manier duidelijk. Ze beschrijft als het ware autisme van binnen uit, de enige manier om mensen met autisme echt te begrijpen.
Hilde De Clercq gebruikt haar persoonlijke ervaringen en professionele inzichten ook om een praktische gids op te stellen vol handige strategieën om het leven met mensen met autisme voor alle partijen – ouders, kennissen, leraren, hulpverleners en jongeren met autisme zelf - aangenamer en gelukkiger te maken.


Ongewild lastig in de puberteit en adolescentieAuteur: Monique Baard, Désirée van der Elst, Mieke van Leijenhorst
Uitgeverij: Pica
151 pagina’s


 

Kinderen met ontwikkelingsstoornissen worden vaak als 'lastig' ervaren. Er wordt in de omgeving van deze kinderen nogal eens gedacht dat hun gedrag te wijten is aan opvoeding of dat het kind gewoon expres niet doet wat hem of haar gezegd wordt. Ouders krijgen vaak kritiek en horen regelmatig: 'Geef hem maar eens een weekje aan mij, dan zul je eens zien dat hij het wel kan.'
Om meer begrip te krijgen voor deze kinderen en hun ouders schreven Monique Baard en Désirée van der Elst Ongewild lastig (inmiddels 5e druk!). In deze uitgave vertellen ze wat kinderen met bijvoorbeeld autisme spectrumstoornissen, ADHD, OCD of het syndroom van Gilles de la Tourette dagelijks voelen en voor welke problemen ze komen te staan. Er worden veel tips gegeven waarmee je deze kinderen kunt helpen te overleven in onze samenleving.
Verder komen de gedragsstoornissen ODD en CD aan bod, omdat deze stoornissen steeds vaker voorkomen bij kinderen en jongeren. Uitgangspunt bij dit alles is de acceptatie van de handicap. 'Door je te verdiepen in de wereld van deze kinderen verrijk je ook je eigen wereld!'