8 NLD

terug

Kinderen met NLD

Praktische gids voor ouders en leerkrachten


Auteur: Annemieke van Dijk
Uitgeverij: Harcourt 2002
225 pagina’s

ISBN 9026517904
ISBN 9789026517907



Als je als ouder te horen krijgt dat je kind een nonverbale leerstoornis genaamd NLD (Nonverbal Learning Disabilities) heeft, rijzen er een heleboel vragen. Wat houdt het precies in, hoe kun je je kind helpen en hoe kan de omgeving ermee omgaan?
NLD is een leerstoornis die tot uiting komt in meerdere probleemgebieden, waarbij het kind motorische, sociale en leerproblemen ervaart. Opvallend is dat kinderen met NLD verbaal zeer sterk zijn, waardoor mensen uit hun omgeving een verkeerde inschatting van hun mogelijkheden maken. Het valt bijna niet op dat het NLD-kind grote moeite heeft zich staande te houden bij veel dagelijkse situaties. Door het kind op de juiste manier te ondersteunen, kunnen veel gedragsproblemen voorkomen of verholpen worden.

In dit boek heeft de auteur zoveel mogelijk informatie over NLD verzameld, waarbij ze veel praktijkvoorbeelden geeft die de theorie verduidelijken. Het boek is ingedeeld in drie delen: een algemeen deel waarin allerlei aspecten van NLD aan de orde komen, een deel voor ouders en een deel waarin wordt beschreven hoe leerkrachten om kunnen gaan met kinderen met NLD. In Kinderen met NLD worden veel nuttige tips gegeven om het kind te helpen.
Annemieke van Dijk is maatschappelijk werker en moeder van een kind met NLD.

Ongewild lastig in de puberteit en adolescentie



Auteur: Monique Baard, Désirée van der Elst, Mieke van Leijenhorst
Uitgeverij: Pica
151 pagina’s






 

Kinderen met ontwikkelingsstoornissen worden vaak als 'lastig' ervaren. Er wordt in de omgeving van deze kinderen nogal eens gedacht dat hun gedrag te wijten is aan opvoeding of dat het kind gewoon expres niet doet wat hem of haar gezegd wordt. Ouders krijgen vaak kritiek en horen regelmatig: 'Geef hem maar eens een weekje aan mij, dan zul je eens zien dat hij het wel kan.'
Om meer begrip te krijgen voor deze kinderen en hun ouders schreven Monique Baard en Désirée van der Elst Ongewild lastig (inmiddels 5e druk!). In deze uitgave vertellen ze wat kinderen met bijvoorbeeld autisme spectrumstoornissen, ADHD, OCD of het syndroom van Gilles de la Tourette dagelijks voelen en voor welke problemen ze komen te staan. Er worden veel tips gegeven waarmee je deze kinderen kunt helpen te overleven in onze samenleving.
Verder komen de gedragsstoornissen ODD en CD aan bod, omdat deze stoornissen steeds vaker voorkomen bij kinderen en jongeren. Uitgangspunt bij dit alles is de acceptatie van de handicap. 'Door je te verdiepen in de wereld van deze kinderen verrijk je ook je eigen wereld!'


Als je kind NLD heeft

Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners


Auteur: Karl Baert en Gudrun Vanderbeck
Uitgeverij: Lannoo
155 pagina’s


ISBN 9789020966350




 

Sommige kinderen praten als de beste, maar leren toch zo moeilijk op school. Met rekenen en begrijpend lezen wil het niet echt vlotten, ze zijn nogal eens onhandig en houterig, en passen zich moeilijk aan nieuwe situaties aan. Ze kunnen nooit eens eten zonder knoeien en hebben een hekel aan puzzelen. Ook met vriendjes gaat het niet altijd even goed. Vroeger wist men met deze kinderen geen raad. Vandaag weet men wel beter: deze kinderen hebben NLD! In dit boek schetsen de auteurs helder en duidelijk de symptomen van NLD. Ze leggen uit hoe NLD op school tot uiting komt, geven aan waar je als ouder en als leerkracht op kunt letten, en laten zien hoe je zelf met het kind kunt oefenen. Behalve kinderen met NLD laten ze ook volwassenen met NLD aan het woord, die een beeld schetsen van hun sterktes en moeilijkheden.