Opvragen diploma's

Sinds 1 november 2012 is het mogelijk om diplomagegevens van in te zien bij DUO.  

 

Heb je direct uw diplomagegevens nodig, bijvoorbeeld omdat je een cv aan het maken bent? Met het  diplomaregister kom je snel en gemakkelijk bij je diplomagegevens.

 

De school geeft geen oude diploma's of cijferlijsten af.

Je kunt wel met je diploma of cijferlijst komen voor een gewaarmerkte kopie.