Aanmelden voor leerlingen groep 8

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor ’t Groen. Ons team kijkt er (weer) naar uit om de toekomstige brugklasleerlingen welkom te heten op onze school.


De inschrijfdagen zijn voorbij. Wilt u uw kind nog aanmelden dan kunt u een e-mail sturen naar
aanmelden-gvp@lentiz.nl of u neemt telefonisch contact op met onze school 010-4357000.

Indien u uw kind wilt aanmelden via het e-mailadres wilt u dan de volgende gegevens hierin vermelden:

Voornaam + achternaam kind

Naam van de basisschool

Advies van de basisschool

Uitslag NIO toets (indien gemaakt)

Telefoonnummer ouder(s)


Hieronder vindt u het aanmeldingsformulier en de toestemmingsverklaring beeldmateriaal leerling. Het aanmeldingsformulier bestaat uit deel A en deel B (bestaan beide uit twee bladzijden). U kunt de formulieren nu alvast downloaden, zodat u het thuis op uw gemak kunt invullen. 

PDF-bestandDownload hier deel A en B 

PDF-bestandDownload hier de toestemmingsverklaring beeldmateriaal 


Tijdens het aanmeldingsgesprek dient u de volgende documenten mee te nemen: 

  • Het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier (deel A en deel B) 
  • Toestemmingsverklaring beeldmateriaal leerling
  • Ter inzage: Identiteitsbewijs. De school mag in verband met de Wet op de bescherming persoonsgegevens geen kopie ID van u vragen, wel vragen wij u het ID-bewijs mee te nemen zodat wij de gegevens op juistheid kunnen controleren 
  • Advies met aanmeldcode (is het unieke nummer) verplicht voor alle leerlingen van basisscholen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis

  • Onderwijskundig rapport (origineel) voor overige scholen 
  • Advies basisschool 
  • Nio-toets* (indien gemaakt) 
  • Dyslexieverklaring (indien van toepassing) 


              * De Nio-toets is niet hetzelfde als de Cito-toets!  Wat gebeurt er na de aanmelding?  


De procedure op een rijtje:

  • Plaatsing is bij inschrijving een feit als advies past

  • Bij extra zorg is de plaatsing binnen enkele weken bekend