Aanmelden voor leerlingen groep 8

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor ’t Groen. Ons team kijkt er (weer) naar uit om de toekomstige brugklasleerlingen welkom te heten op onze school.


Wanneer uw kind in groep 8 zit van de basisschool en een advies mavo (vmbo tl), havo of vwo heeft, dan kunt u uw kind inschrijven voor een aanmeldgesprek via dit online-formulier.


Vervolgens wordt u per e-mail uitgenodigd voor het aanmeldingsgesprek. Deze gesprekken vinden op de volgende data plaats:

 • maandag 12 maart van 15.00-17.00 uur,
 • dinsdag 13 maart van 15.00-17.00 uur en van 19.00-21.00 uur,
 • woensdag 14 maart van 13.00-17.00 uur.


Hieronder vindt u het aanmeldingsformulier en de toestemmingsverklaring beeldmateriaal leerling. Het aanmeldingsformulier bestaat uit deel A en deel B (bestaan beide uit twee bladzijden). U kunt de formulieren nu alvast downloaden, zodat u het thuis op uw gemak kunt invullen. 

PDF-bestandDownload hier deel A en B 

PDF-bestandDownload hier de toestemmingsverklaring beeldmateriaal 


Tijdens het aanmeldingsgesprek dient u de volgende documenten mee te nemen: 

 • Het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier (deel A en deel B) 
 • Toestemmingsverklaring beeldmateriaal leerling
 • Ter inzage: Identiteitsbewijs. De school mag in verband met de Wet op de bescherming persoonsgegevens geen kopie ID van u vragen, wel vragen wij u het ID-bewijs mee te nemen zodat wij de gegevens op juistheid kunnen controleren 
 • Advies met aanmeldcode (is het unieke nummer) verplicht voor alle leerlingen van basisscholen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis

 • Onderwijskundig rapport (origineel) voor overige scholen 
 • Advies basisschool 
 • Nio-toets* (indien gemaakt) 
 • Dyslexieverklaring (indien van toepassing) 


              * De Nio-toets is niet hetzelfde als de Cito-toets!  



Wat gebeurt er na de aanmelding?  


De procedure op een rijtje:

 • Plaatsing is bij inschrijving een feit als advies past

 • Bij extra zorg is de plaatsing binnen enkele weken bekend