Instromen in een hoger leerjaar

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor ’t Groen. Ons team staat weer klaar om leerlingen die willen instromen in een hoger leerjaar, welkom te heten op onze school. 

Hieronder de verschillende procedures voor doorstroom 4 mavo naar 4 havo en de instroom in overige leerjaren.


Doorstroom 4 mavo naar 4 havo

Wil je na het behalen van je 4 mavodiploma (vmbo-tl) opstromen naar 4 havo op 't Groen, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. 


  • Zit je in 4 mavo van ’t Groen? klik hier 
  • Kom je van 4 mavo van een andere school? klik hier


Voor instromen in leerjaar 2 en hoger geldt het volgende: 


De aanmelding moet voor 1 juni 2018 binnen zijn.

 

De toelating is in eerste instantie afhankelijk van de ruimte die we per leerjaar hebben. Daarnaast spelen meerdere factoren een rol met name het advies van de huidige school en de motivatie.


De aanmelding kan pas in behandeling worden genomen als de volgende formulieren binnen zijn: Bovenstaande formulieren kunt u inleveren of opsturen naar:


Groen van Prinstererlyceum

t.a.v. mevrouw Y. Schippers

Rotterdamseweg 55

3135 PT VlaardingenPas als alle bovengenoemde formulieren binnen zijn kan de aanvraag in behandeling worden genomen en krijgt u een ontvangstbevestiging met daarin de vervolgprocedure.