Overstap 4 mavo - 4 havo (extern)

Kom je van een andere mavo (vmbo-tl) school en wil je opstromen naar 4 havo op 't Groen, dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • De afleverende school moet een positief advies geven.  
 • Leerlingen doen het mavo-examen in zeven vakken.  
 • Aanmelden vóór vrijdag 30 maart 2018


Je aanmelding wordt pas in behandeling genomen als de volgende formulieren binnen zijn: 

 1. Het PDF-bestandaanmeldingsformulier bestaande uit twee delen Ai en Bi
 2. PDF-bestandToestemmingsverklaring beeldmateriaal leerling
 3. Keuzeformulier PDF-bestand4 havo
 4. Een motivatiebrief 
 5. Recente cijferlijst  + uitslag(en) Cito (VAS), NIO, andere relevante testgegevens


Bovenstaande formulieren kunt u afgeven of opsturen naar: 

Groen van Prinstererlyceum 

t.a.v. mevrouw Y. Schippers

Rotterdamseweg 55

3135 PT Vlaardingen 


 • Na het behalen van het mavodiploma dient de leerling binnen twee werkdagen een kopie van de cijferlijst te hebben ingeleverd bij 't Groen (administratie). Het gemiddelde eindcijfer van de vakken met een centraal schriftelijk examen moet minimaal een 6,8 zijn.
 • De leerling moet voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde afgerond minimaal twee maal een zeven en een maal een 6 hebben behaald voor het centraal examen. 
 • Indien de leerling aan de voorwaarden voldoet (positief advies afleverende school + beoordeling motivatiebrief + eindcijfers) wordt hij/zij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de coördinator en de decaan van 4 havo.
 • Wiskunde B hoort niet tot de mogelijkheid om te kiezen, dus het profiel Natuur en Techniek kan niet worden gekozen. Echter de vakken van Natuur en Techniek kunnen wel worden gekozen met wiskunde A in het profiel Natuur en Gezondheid. 
 • Leerlingen die overstappen mogen niet doubleren in 4 havo.
 • De directie kan in bijzondere gevallen besluiten om af te wijken van bovenstaande overstapnormen.


Na het bekend worden van de uitslag KUNNEN WIJ HET VOLGENDE VAN JE VRAGEN om je een goede start te kunnen geven in 4 havo:

 • Wiskundelessen om ontbrekende onderdelen bij te werken (in juni of aan de start van het nieuwe schooljaar). 
 • Lessen in andere sleutelvakken van jouw profielkeuze (in juni of aan de start van het nieuwe schooljaar).
 • Leren van de ervaringen van leerlingen die de overstap reeds gemaakt hebben. 
 • Opdrachten voor in de zomervakantie. 
 • Vormen van studieteams met andere starters in 4 havo.


Uiteraard ben je van harte welkom op onze voorlichtingsmiddag op 8 maart van 16.00-17.00 uur om de school wat beter te leren kennen. Voor verdere vragen kun je/kunt u mij mailen of bellen: 


Mevrouw S. Ton MSc (met verlof t/m 11 mei 2018)

E-mail: ston02@lentiz.nl 

Telefoonnummer: 010-4357000 


Mevrouw drs. A.J. Kwakernaak (waarnemend decaan havo-vwo t/m 11 mei 2018)

E-mail: akwakernaak@lentiz.nl 

Telefoonnummer: 010-4357000