Overstap 4 mavo - 4 havo (intern)

Ben je leerling uit 4 mavo van 't Groen en wil je opstromen naar 4 havo, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:


 • Er moet een positief advies zijn vanuit de docentenvergadering.
 • Leerlingen doen het mavo-examen in zeven vakken. 
 • Aanmelden vóór vrijdag 30 maart 2018.


Je aanmelding wordt pas in behandeling genomen als de volgende formulieren binnen zijn:

 1. Een motivatiebrief 
 2. Keuze formulier PDF-bestand4 havo 


Bovenstaande formulieren kunt u afgeven of opsturen naar:

Groen van Prinstererlyceum

t.a.v. mevrouw Y. Schippers

Rotterdamseweg 55

3135 PT Vlaardingen


 • Indien de leerling aan de voorwaarden voldoet (positief advies vanuit de docentenvergadering + beoordeling motivatiebrief + eindcijfers) wordt hij/zij uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Het gemiddelde eindcijfer van de vakken met een centraal schriftelijk examen moet minimaal een 6,8 zijn. 
 • De leerling moet voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde afgerond minimaal twee maal een zeven en een maal een 6 hebben behaald voor het centraal examen. 
 • Wiskunde B hoort niet tot de mogelijkheid om te kiezen, dus het profiel Natuur en Techniek kan niet worden gekozen. Echter de vakken van Natuur en Techniek kunnen wel worden gekozen met wiskunde A in het profiel Natuur en Gezondheid.

 • Leerlingen die overstappen mogen niet doubleren in 4 havo.
 • De directie kan in bijzondere gevallen besluiten om af te wijken van bovenstaande overstapnormen


Na het bekend worden van de uitslag KUNNEN WIJ HET VOLGENDE VAN JE VRAGEN om je een goede start te kunnen geven in 4 havo: 

 • Wiskundelessen om ontbrekende onderdelen bij te werken (in juni of aan de start van het nieuwe schooljaar). 
 • Lessen in andere sleutelvakken van jouw profielkeuze (in juni of aan de start van het nieuwe schooljaar).
 • Leren van de ervaringen van leerlingen die de overstap reeds gemaakt hebben. 
 • Opdrachten voor in de zomervakantie. 
 • Vormen van studieteams met andere starters in 4 havo.


Uiteraard ben je van harte welkom op onze voorlichtingsmiddag op donderdag 8 maart van 16.00-17.00 uur.


Voor verdere vragen kun je/kunt u mij mailen of bellen: 


Mevrouw I.C. de Vries

E-mail: idvries@lentiz.nl

Telefoonnummer: 010-4357000