Overstap 5 havo - 5 vwo (intern)

Ben je leerling uit 5 havo van 't Groen en wil je opstromen naar 5 vwo, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:


Aanmelden vóór vrijdag 30 maart 2018 


Je aanmelding wordt pas in behandeling genomen als de volgende formulieren binnen zijn: 

1. Een motivatiebrief 

2. PDF-bestandKeuze formulier 5 vwo


Alle formulieren kun je afgeven of opsturen naar: 

Groen van Prinstererlyceum 

t.a.v. mevrouw Y. Schippers

Rotterdamseweg 55

3135 PT Vlaardingen


  • Er moet een positief advies zijn vanuit de docentenvergadering.
  • Het gemiddelde eindcijfer moet minimaal een 7 zijn. 
  • Bij NT/NG moet je Duits hebben gevolgd en bij EM/CM  moet je Duits of Frans hebben gevolgd.
  • Indien de leerling aan de voorwaarden voldoet (positief advies vanuit de docentenvergadering + beoordeling motivatiebrief + eindcijfers) wordt hij/zij uitgenodigd voor een intakegesprek met de coördinator vwo bovenbouw.

  • In juni vinden verplichte lessen & activiteiten plaats om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de overstap.
  • Leerlingen die overstappen mogen niet doubleren in 5 vwo.
  • De directie kan in bijzondere gevallen besluiten om af te wijken van bovenstaande overstapnormen.