Ouderparticipatie

Op het Groen werken we samen met ouders om onze school goed te laten functioneren.

 

Voor de TTO-klassen is er een ouderklankbord.

 

De Medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan op school. Hierin praten vertegenwoordigingen van personeel, ouders en leerlingen met de directie.

De MR moet instemmen met voorgenomen beleid van de directie. Zij kan ook ongevraagd advies aan de directie geven.