Protocol Informatieverstrekking gescheiden ouders

Via PDF-bestanddeze link kunt u het protocol downloaden waarin wordt uiteen gezet hoe wij omgaan met de informatievoorziening over leerlingen aan hun gescheiden ouders.