Protocol Medisch handelen en medicijnverstrekking

Via PDF-bestanddeze link kunt u het protocol Medisch handelen en medicijnverstrekking downloaden.

Hierin is vast gelegd hoe wij op school daarmee omgaan.