School ondersteuningsprofiel

De Wet Passend Onderwijs geeft aan dat iedere school een ondersteuningsprofiel (artikel 1, lid 2) moet

hebben. De school beschrijft hierin welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning

is georganiseerd.

Voor het complete schoolondersteuningsprofiel kunt u  PDF-bestandhier klikken.

De tekst is per 3 februari 2015 aangepast