Stressreductietraining

Wij bieden voor verschillende doelgroepen stressreductietrainingen aan. Aanmelden voor deze training kan via de mentor. Voor leerlingen onder de 16 jaar geldt dat ouders toestemming moeten verlenen voor deelname aan de training.
 


Algemene informatie:Voor wie:

Voor kandidaten die meer dan “normale” spanning ervaren voor tentamens of examens.

Voor leerlingen die door die spanning minder presteren dan ze zouden kunnen.

Voor hen die willen leren hoe ze met het teveel aan spanning kunnen omgaan en die bereid zijn daar tijd en energie in te steken.

Voor leerlingen die gevoelens van faalangst ervaren. Ze hebben de stof onder de knie, maar op het moment van presteren “komt er niet uit wat erin zit”. De leerling blokkeert door een teveel aan spanning.


 
De training: 

De training bestaat uit vier bijeenkomsten en deze vinden altijd na schooltijd plaats op school. Indien er voor een training veel aanmeldingen zijn, dan worden de leerlingen in kleinere groepen onderverdeeld. Zo blijft er voor de leerlingen altijd voldoende persoonlijke aandacht.  Voor examenleerlingen wordt een aparte training georganiseerd waar het thema examen centraal staat.

Tijdens de bijeenkomsten worden de volgende vragen met de leerlingen behandeld: wat is faalangst, waar komt het vandaan en wat kan ik er tegen doen?  Het betreft hier zowel theorie als het aanleren van praktische vaardigheden.

De training wordt de gegeven door de gezinsspecialisten van de school. De gezinsspecialisten zijn afkomstig van Minters en zijn vier dagen in de week op het Groen werkzaam.


Wat wordt van de leerling verwacht bij deelname

Inschrijven betekent in ieder geval de 1e keer komen.  Na de eerste training besluit de leerling of hij door gaat.

Bij “ja” wordt van de leerling verwacht dat hij alle trainingsdagen komt, dus óók (juist!) als hij het druk heeft. 

Een positieve inzet: De trainer leert de verschillende technieken aan. Het is aan de leerling ermee te oefenen, ook  in de periode tussen twee trainingen in. Dit kost niet meer dan ca. 10 minuten per dag, maar moet wel gebeuren wil de training zin hebben!.


 
Aanmelden:

Via de mentor. Hij bespreekt de oorzaak van de mogelijke faalangst met leerling én ouders. Indien hij adviseert tot deelname, meldt hij aan bij coördinator.