De vakken

De volgende vakken worden in de onderbouw in het Engels aangeboden. In de bovenbouw hebben de leerlingen extra uren Engels en een extra keuzevak in het Engels.