Kosten van Internationalisering

Kosten

 

1e klas: werkweek in Engeland

350 euro

3e klas: uitwisseling met een school in Europa     

350 euro

5e klas: Dublinreis (HAVO)

390 euro

internationale stage (VWO)

variabel