Even voorstellen

Mijn naam is Diane Zuidgeest en ik ben decaan bij Lentiz | Dalton MAVO & Het Groene Lyceum. Als decaan zet ik mij, samen met mentoren en docenten, in voor goede keuzebegeleiding van de leerlingen. Wij noemen dit loopbaanoriëntatiebegeleiding (kortweg LOB).


Het doel is leerlingen te leren op basis van een zo goed mogelijk zelfbeeld, door inzicht in competenties (eigen 'kunnen') en met een goed beeld van de vervolgopleiding bewust hun loopbaankeuzes te maken. Samen met de leerling werken we hieraan, maar het is ook belangrijk dat de leerling zélf op onderzoek uit gaat om te ontdekken welke richting of opleiding zijn voorkeur heeft. Dat begint met een oriëntatie op internet, gevolgd door het bezoeken van open dagen en in het examenjaar proefstuderen.


Uw hulp en betrokkenheid daarbij is voor uw kind van groot belang. Door samen voor te bereiden, te onderzoeken en deze nieuwe ervaringen te bespreken, kunt u er samen achter komen wat voor uw kind belangrijke elementen zijn die meewegen in de studiekeuze. Ontdek waar hij/zij moeite voor wil doen om te leren en wat hij/zij ervoor over heeft. Kijk daarbij ook naar de vakken die tijdens de opleiding gevolgd worden en de kans op werk na het diploma.  


Om ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen te ondersteunen heb ik op de website van school algemene informatie verzameld. Daarnaast informeer ik ouders door het jaar heen per e-mail en de oudernieuwsbrief over actuele zaken omtrent studiekeuze.


Heeft u vragen over de studiekeuze van uw kind? Dan kunt u altijd bij de mentor terecht.

Ik ben aanwezig op maandag en donderdag en bereikbaar via dzuidgeest01@lentiz.nl.