Ouderraad

De Ouderraad (voormalig MR) is een wettelijk vertegenwoordigend orgaan en bestaat uit maximaal vijf leden. Deze leden zijn ouders van leerlingen en worden ook door de ouders van alle leerlingen gekozen. De ouderraad heeft eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden die zijn vastgelegd in het ouderstatuut. De raad vergadert ongeveer zes keer per jaar met de schoolleiding over het schoolbeleid.


De ouders van de school kunnen de secretaris schriftelijk verzoeken een onderwerp of voorstel ter bespreking op de agenda van een vergadering van de Ouderraad te plaatsen. 


U vindt de namen van de betrokkenen en contactgegevens bij de ouderraadsleden.