Social Media protocol

Lentiz onderwijsgroep is zich ervan bewust dat sociale media zoals Twitter, Snapchat, Facebook en Instagram een onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige samenleving en de leefomgeving van haar leerlingen en hun ouders. Social media is een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen. Ze bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van Lentiz onderwijsgroep.

 

Het is echter van belang te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school, docenten of leerlingen ook kunt schade. Lentiz ziet het (mede) als haar verantwoordelijkheid om leerlingen en studenten te leren de voordelen van de sociale media te benutten, maar ook om de nadelen bespreekbaar te maken.

 

Om mogelijke schadelijke effecten van het gebruik van Social Media te voorkomen is er een protocol opgesteld.

 

PDF-bestandHier vindt u ons protocol 'Sterker met Social Media'.