Foto's 2018-2019

Tot en met de het cursusjaar 2016 - 2017 maakten we heel veel foto's van allerlei activiteiten die op en rond school plaatsvonden. Die foto's werden hier gepubliceerd.


Sindsdien is er wat veranderd. Naar aanleiding van Europese regelgeving moet nu elk leerling toestemming geven om foto's van hem of haar te plaatsen. Bij  leerlingen tot 16 jaar moeten de ouders dat doen. Als het formulier niet is ingeleverd, moeten we er van uitgaan dat er geen toestemming is gegeven. Na herhaalde oproepen hebben we van ruim de helft van de leerlingen geen formulier teruggekregen. Zij hebben dus geen toestemming gegeven. Van de wel ingeleverde formulieren geeft ook nog eens de helft geen toestemming voor publicatie op Internet.


Dit komt er op neer dat het in de praktijk niet meer mogelijk is om foto's te maken en te plaatsen. Immers op elke foto staan wel personen die daarvoor geen toestemming hebben gegeven. Als we die toch zouden plaatsen, lopen we het risico op boetes en daar is onderwijsgeld natuurlijk niet voor bedoeld. Het is daarnaast ondoenlijk om elke foto te scannen om te kijken of er misschien iemand opstaat die dat niet wil.


Daarom worden er vanaf nu geen foto's van leerlingen, of andere personen die op school aan een activiteit hebben meegedaan, meer geplaatst, tenzij iedereen daarvoor toestemming heeft gegeven.


Heb je nog vragen hierover, stuur dan een e-mail naar tvdschaal@lentiz.nl


10 en 11 juli 2019: de diploma-uitreiking van mavo, vwo en havo


04/042019: MuToDa


12/02/2019: De leerlingen van vwo 5 met biologie in hun pakket namen deel aan het practicum "Reizend DNA-lab"