Het Groen van Prinstererlyceum is gezond!Het Lentiz | Groen van Prinstererlyceum heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat ‘t Groen zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De school is trots op dit behaalde resultaat!


Werken aan gezondheid op school loont. Dit blijkt onder meer uit verschillende onderzoeken die worden aangehaald in berichten in de media. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo probeert het Groen van Prinstererlyceum te zorgen voor actieve en gezonde leerlingen en heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.


Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet: een duidelijk beleidsplan met betrekking tot een gezonde school, talentklassen o.a. met dans en sport, reguliere lessen lichamelijke opvoeding, een gezond aanbod in de schoolkantine en voedingslessen in klas 1 en 2 over gezonde, sociale en duurzame voeding. Deze laatste twee punten worden beiden mogelijk gemaakt door een goede samenwerking met Van Leeuwencatering.


Directeur Harry Chambone van het Groen van Prinstererlyceum is trots om een Gezonde School te zijn. “Het is fijn dat de inspanningen worden beloond met het themacertificaat Voeding. ’t Groen zal er nu alles aan doen de huidige standaard te handhaven”.


Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.